• PDF

Biztonságos-e az utazás Izraelbe (Tel-Aviv, Jeruzsálem)? - Utazási tanácsok Izraelbe utazóknak

Biztonságos-e az utazás Izraelbe (Tel-Aviv, Jeruzsálem)? - Utazási tanácsok Izraelbe utazóknak. Tájékoztatjuk a magyar állampolgárokat, hogy Izrael egész területe és a Golán fennsík utazás és ott tartózkodás szempontjából "II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő további országok és térségek" kategóriájába tartozik.

Tájékoztatjuk továbbá a magyar állampolgárokat, hogy a Palesztin Nemzeti Hatóság ciszjordániai része utazás és ott tartózkodás szempontjából szintén a "II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő további országok és térségek" , míg a Gázai övezet az "I Utazásra nem javasolt" kategóriájába tartozik”

Ajánlások, információk, hírek

Javasoljuk, hogy az Izraelben tartózkodók pontosan kövessék a tömegtájékoztatási eszközök híradásait a változó biztonsági helyzetről. Az aktuális helyzetről a tel-avivi magyar nagykövetség is hasznos információkat tud szolgáltatni napközben a 03 546-6991-es vagy munkaidőn túl a 03-546-6981-es ügyeleti telefonszámon.

Be- és kiutazás
Magyar állampolgárok turizmus céljából 90 napig tartózkodhatnak vízum nélkül Izraelben. Az országba történő belépéskor a hatóságok megkövetelik, hogy az útlevél a tervezett izraeli tartózkodási idő leteltétől számítva legalább 6 hónapig érvényes legyen. Belépéskor gyakran ellenőrzik, hogy a turista vagy üzleti célból egyénileg utazó tartózkodásának teljes idejére a szállásfoglalásról szóló igazolással vagy meghívólevéllel, szervezett utazás esetén az utazási iroda igazolásával, érvényes oda-vissza szóló repülőjeggyel, valamint nem kevesebb, mint napi 100 USD-vel rendelkezik-e. Személygépkocsival utazók esetében a nemzetközi biztosítás (zöld kártya) megléte kötelező.

Ezúton hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az Izraelbe érkező magyar állampolgárok szigorú ellenőrzésre számíthatnak a repülőtéri beléptetés során. A beutazni kívánó turistáknak fel kell készülniük arra, hogy a bevándorlási tisztek hosszabban kikérdezik őket, illetve szigorúan kérik a beutazás feltételeit igazoló dokumentumokat (szállásfoglalás és/vagy meghívólevél, retúr repülőjegy, költőpénz). Ez utóbbiak közül bármelyik hiánya, illetve a beszélgetés nem megfelelő eredménye a visszafordítás veszélyét rejti magában.
A gyakorlati tapasztalatok alapján belépéskor az izraeli határrendészeti hatóságok elsődlegesen az illegális munkaerő bevándorlástól tartanak. A nem utazási iroda által szervezett keretben beutazó személyt a fenti feltételek megléte esetén is visszafordíthatják, ha nem bizonyítható egyértelműen a látogatás célja, útiránya. Fokozottan számíthat a visszafordításra, aki korábban illegálisan tartózkodott Izraelben, kiutasították, beléptetését megtagadták, továbbá elutasított izraeli, vagy amerikai vízumkérelme volt. A meghívólevéllel utazók esetében is célszerű, ha meghívott dokumentáltan igazolni tudja a meghívást. Javasolandó, hogy a meghívó ott legyen a repülőtéren, vagy mobil telefonon elérhető legyen.

A beutazó útlevélében található szíriai, libanoni (és néhány más muzulmán ország) pecsétjének kérdésével kapcsolatban az izraeli hatóságoknak az a gyakorlata, hogy ezek megléte ugyan nem belépést kizáró ok, azonban tekintettel arra, hogy a fent nevezett országok Izraellel konfliktusban álló országok, valamint a terror-fenyegetés ezekből az országokból igen jelentős mértékű, az ezen országokból érkezőket fokozott biztonsági kockázatú személyeknek tekintik, mind a belépéskor, mind a kiléptetéskor. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az útlevélben lévő izraeli pecsét megléte kizáró ok a Szíriába és Libanonba (és néhány más muzulmán országba) való belépéshez.

A Ben Gurion repülőtérről történő elutazáskor fokozott biztonsági ellenőrzésre lehet számítani. Általában minden csomagot átvilágítanak és többségüket ki is nyitják. Mivel a repülőtéren nyáron és az ünnepek idején gyakran nagy torlódás alakul ki, célszerű a repülőtérre időben, a repülőgép indulása előtt 3 órával megérkezni.

A Ciszjordániát, más néven a Nyugati-partot (West Bank) és Izraelt az Allenby-hídon át Jordánia felől meglátogatni szándékozó magyar-palesztin kettős állampolgárok figyelmébe:
(Megjegyezzük, hogy az Allenby-hidat csak palesztin vagy jordániai állampolgársággal (is) rendelkező személyek és diplomaták használhatják, csak magyar állampolgároknak más határátkelőt kell használniuk, pld a „Jordan River-Sheikh Hussein"-t Beit She’an-nál az izraeli oldalon, vagy az Eilat közelében fekvő határátkelőt.)

Az izraeli hatóságok az Allenby-hídnál (Jordániát a Palesztin Hatóság, illetve Izrael területével összekötő hídnál) 2009. közepe óta bepecsételik a külföldi utazók, illetve kettős állampolgárok útlevelébe az ún. „PA only” pecsétet (Palestinian Authority only), amennyiben belépéskor/ellenőrzéskor az utazó kijelenteni, hogy nem óhajt Izrael területére belépni és csak palesztin területet kíván meglátogatni. Ilyen esetben viszont rövidebb biztonsági ellenőrzésre lehet számítani.
Ha az utazó a Palesztin Hatóság területére beutazva menet közben mégis meggondolja magát, el kell hagynia az Allenby-hidon át a területet, majd újra kell belépnie a hídon és nyilatkoznia az izraeli utazási szándékról. Ez esetben nem kerül korlátozó pecsét az útlevelébe, de várhatóan hosszasabb ellenőrzésre számíthat.
A Ben Gurion repülőtérre érkezve ezzel a gyakorlattal nem kell számolni.


Konzuli segítségnyújtás
Felhívjuk az Izraelbe utazók figyelmét, hogy a konzuli segítségnyújtás területén tel-avivi nagykövetségünk lehetőségei korlátozottak, ugyanakkor ennek esélyét jelentősen növeli, ha az izraeli hatóságokkal kapcsolatos bármilyen probléma esetén minél előbb jelentkeznek telefonon a nagykövetségen.

Amennyiben a magyar állampolgárt a határon valamilyen oknál fogva nem engedik be Izraelbe, a tel-avivi magyar nagykövetség telefonon segítséget nyújthat ennek tisztázásához.

Biztonsági helyzet
Izrael Államban a terrorakciók veszélye csökkent, de véglegesen nem szűnt meg. Ezek célpontjai elsősorban a nagyvárosok zsúfolt központjai és tömegközlekedési eszközei lehetnek. A szenthelyek többsége látogatható. A Gázai övezet mentén a 2009. januári háború óta csak szórványosan fordulnak elő palesztin rakétatámadások az izraeli területek ellen, az odautazás előtti tájékozódást azért továbbra is javasoljuk.

A Palesztin Nemzeti Hatóság területére az átjutás általában nehézkes, az ottani biztonsági helyzet kiszámíthatatlan. Betlehem városa jelenleg látogatható, de izraeli katonai biztonsági ellenőrzési ponton (vagy pontokon) kell áthaladni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Izrael és Jordánia közötti határátkelőhelyeket az izraeli hatóságok előre nem prognosztizálható módon, bizonytalan időre lezárhatják, ezért nem javasoljuk, hogy az Izraelben szállással rendelkező turisták egynapos út keretében keressék fel a jordániai látnivalókat.

Munkavállalás
A Külügyminisztérium ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy Magyarország vízummentességi megállapodásai nem vonatkoznak azokra az esetekre, ha valaki munkavállalás céljából utazik, illetve tartózkodik a szóban forgó országban.

Magyar állampolgárok munkát Izraelben csak munkavállalási engedély, megfelelő vízum és tartózkodási engedély birtokában végezhetnek. Az engedély nélküli munkavégzésen tetten ért magyar állampolgárt az izraeli hatóságok letartóztatják, a köztörvényes bűnőzökkel szembenihez hasonló eljárásnak vetik alá, majd általában kiutasítják az országból. A kiutasítás hosszabb időre szóló kitiltással is együtt jár. Az illegális munkavállalók számának növekedése miatt az eddigieknél is erélyesebb izraeli fellépésre lehet számítani.

Az illegális munkavállalás, vagy túltartózkodás miatt kiutasított külföldi állampolgárokat nyilvántartásba veszik ugyan, de amennyiben nem meghatározott időre tiltották ki Izraelből őket, akkor az illetőnek módjában áll az országában lévő izraeli nagykövetségen írásban kérvényezni újabb beléptetését. Büntetlenség esetén újabban a meghatározott ideig tartó kitiltástól való eltekintést is jó eséllyel lehet kérvényezni. Aki ugyanis rosszhiszeműen más néven, vagy új, netán hamis útlevéllel próbál bejutni Izraelbe az, többek között, a valóban tartós, vagy akár a végleges kiutasítást kockáztatja.

Felhívjuk az Izraelbe utazó állampolgáraink figyelmét, hogy túltartózkodás esetén az izraeli fél bírság megfizetésére kötelezheti a távozó külföldieket. Amennyiben az izraeli adatbázisban illegálisként szereplő személyek pénzhiányra hivatkozva nem hajlandóak kifizetni a bírságot, a rendőrség a csomagok átkutatását is kezdeményezheti.

További információk Izrael Állam budapesti nagykövetségének honlapján találhatók: http://budapest.mfa.gov.il

You are here